Skip to content

Šri Matadži
Nirmala Devi

Sahadža jogos pradininkė ir įkurėja. Šri Matadži Nirmala Devi patyrė dievišką dvasinę patirtį – Ji rado atsakymą. Šri Matadži atskleidė pasauliui amžiną paslaptį – Dvasinę realizaciją, dėl kurios tūkstančiai žmonių gali patirti ryšį su Dievu.

Trumpa biografija

Šri Matadži yra viena iš nedaugelio pasaulio žmonių, gimusių jau su pilnaipažadinta Kundalini ir laikoma viena iš dieviškųjų inkarnacijų (t. y. žmonių, kurių misija žemėje – skleisti dieviškąją išmintį).

Šri Matadži Nirmala Devi gimė 1923 m. kovo 21 d. Indijoje, Čindvare, krikščionių šeimoje. Jos tėvai buvo Prasad Rao ir Cornelia Karuna Salve, tiesioginiai garsios Šalivachanų dinastijos palikuonys. Pamatę gimusios mergaitės, kuri neturėjo nė vieno apgamėlio, grožį, pavadino ją Nirmala – „tyra“. Vėliau Ji tapo žinoma pagarbiu dvasinės mokytojos Šri Matadži Nirmala Devi vardu.

Jos tėvai atliko svarbų vaidmenį Indijos nepriklausomybės judėjime, siekusiame išsilaisvinti iš britų valdžios. Jos tėvas, artimas Mahatmos Gandžio draugas, prisidėjo prie Pirmosios Nepriklausomos Indijos Konstitucijos rašymo. Jis buvo labai išsilavinęs žmogus, mokėjo 14 kalbų, išvertė Koraną į marathi kalbą. Jos motina – pirmoji moteris Indijoje, gavusi matematikos mokslų garbės laipsnį.

Kovojanti už Indijos nepriklausomybę

Vaikystėje Šri Matadži su savo tėvais dažnai lankydavosi Mahatmos Gandžio ašrame. Mahatma Gandis dar mažoje mergaitėje pastebėjo ypatingus gabumus, švelniai ją vadino Nepali (nepaliete) dėl jos nepalietiškų veido bruožų. Nors Šri Matadži buvo dar labai jauna, Mahatma Gandis dažnai tardavosi su ja dvasiniais klausimais.

Vėliau Šri Matadži studijavo mediciną ir aktyviai įsitraukė į judėjimą dėl Indijos nepriklausomybės. Ji pasižymėjo drąsa, aktyvumu ir tapo šio judėjimo jaunimo lydere. 1942 m. Šri Matadži buvo suimta ir su kitais nepriklausomybės siekusio judėjimo dalyviais pasodinta į kalėjimą.

Šri Matadži gimė visiškai suprasdama žmonių nervinę sistemą ir energetinius rezginius. Kadangi gimė su visiškai pakilusia Kundalini, matė žmonių vidinių ir socialinių bėdų priežastis. Norėdama pažinti mokslinę terminologinę medicinos pusę, studijavo mediciną Karališkajame medicinos koledže, Lahore, Indijoje.

Prieš Indijai atgaunant nepriklausomybę, 1947 m. Šri Matadži ištekėjo už pono C. P. Šrivastavos, kuris tapo labai gerbiamu diplomatu. Tai nuostabus žmogus, rekordinį laiką – 16 metų – dirbęs Tarptautinės jūrų komisijos prie SNO generaliniu sekretoriumi. Ponas C. P. Šrivastava gerbiamas ne tik kaip itin nusipelnęs Indijos valstybės tarnautojas, bet ir kaip pirmasis indas, gavęs vieną iš aukščiausių karališkųjų ordinų iš karalienės Elžbietos II už indėlį dirbant SNO. Po to, kai Šri Matadži atliko savo šeimyninę pareigą – užaugino dvi dukras – su neišsenkančia energija Ji pradėjo dvasinę misiją.

Sahadža jogos atsiradimas

Žinodama savo dvasinį potencialą Šri Matadži mąstė, kaip atskleisti tas žinias šiuolaikiniams žmonėms. Ji taip pat nerimavo dėl problemų, su kuriomis susidūrė ankstesnieji dvasiniai mokytojai, asmenybės, atėjusios į šią Žemę: tokios kaip Jėzus, Mahometas, Buda ir kiti, kurie bandė atskleisti tiesą žmonių masėms.

Šri Matadži patyrė didelį skausmą, kurį kėlė žmonių kančios, paklydimai ir juos atakuojančios problemos. Ji pamatė, kad daugelis žmonių, pasivadinusių dvasiniais mokytojais, buvo tik apgavikai, hipnotizuojantys, paklaidinantys ir privedantys ieškotojus prie susinaikinimo. Jų itin gausu buvo 7–8 dešimtmetyje. Šri Matadži matė, kad privalo surasti metodą, dėl kurio Kundalini pažadinimas (Dvasinė realizacija) būtų perduodamas masėms.

1970 m. gegužės 5 d. pasinėrusi į gilią meditaciją atokiame Nargol paplūdimyje (apie 150 km nuo Mumbajaus) Šri Matadži Nirmala Devi patyrė dievišką dvasinę patirtį – Ji rado atsakymą. Nuo tos dienos Šri Matadži atskleidė pasauliui amžiną paslaptį – Dvasinę realizaciją, dėl kurios tūkstančiai žmonių gali gauti ryšį su Dievu.

Sahadža jogos plitimas pasaulyje

Šri Matadži pradėjo eksperimentuoti, žadindama šią Kundalini energiją žmonėms, taip suteikdama jiems jungtį su visur esančia Dieviškąja energija (Indijoje ji vadinama Paramčaitanija, musulmonai ją vadina Ruh, o Biblijoje ji aprašyta kaip Šventoji Dvasia) ir buvo sužavėta matomų rezultatų.

Pirmiausiai Ji pradėjo žadinti Kundalini savo artimiems, pamatė, kad jie keičiasi fiziškai ir protiškai, taip pat dvasiškai. Ji aukojo savo pinigus, laiką ir pastangas kalbėdama su žmonėmis ir duodama jiems raktą jų Dvasios paslapčiai pažinti. Žmonės buvo sužavėti, kai pradėdavo jausti Dieviškąją energiją, kuri teka kaip vėsus vėjelis per visą kūną, ypač jaučiama delnuose ir virš galvos (ties momenėlio sritimi). Tie, kurie diskutavo, abejojo ir ginčijosi, negalėjo nepatikėti savo asmenine patirtimi. Šri Matadži išmokyti žmonės bandė pažadinti ir kituose snaudžiančią Energiją, tai juos galutinai įtikino, kad šis dvasinis etapas ir yra daugelyje religijų randama pranašystė.

Šri Matadži teigia, kad už ryšį su Dievu negalima užmokėti. Todėl visi susitikimai su žmonėmis, paskaitos ir Dvasinė realizacija yra nemokami. Šri Matadži, neturėdama jokių finansinių rėmėjų, už savo pinigus organizavo programas, kad žmonės galėtų gauti savo antrą gimimą, nieko nemokėdami ir netapdami organizacijos nariais. Ji pasmerkė  apsišaukėlius guru, kuriuos labiausiai domina žmonių pinigai, o ne dvasinis augimas.

Sahadža jogai supranta visų religijų vienybę ne proto lygmenyje, o tiesiogine patirtimi – savo centrine nervų sistema. Prieš tūkstančius metų buvo išpranašautas šviesos metas, kai didelės dvasinės krizės metu tūkstančiai ieškotojų galės patirti ryšį su savo Dvasia ir Dievu. Tas šviesos metas pradėjo sparčiai pildytis.

Tarptautinis pripažinimas
ir pasiekimai

Šri Matadži perskaitė tūkstančius paskaitų, kalbėjo per radiją ir televiziją, taip pat buvo cituota šimtų laikraščių antraštėse. Ji įkūrė Vishva Nirmala Dharma („Pasaulinė švari religija“) – visame pasaulyje veikiančią, pelno nesiekiančią organizaciją.

Šri Matadži už nesavanaudišką darbą ir stulbinančius rezultatus buvo suteiktas pasaulinis pripažinimas.

Dokumentinis filmas apie
Šri Matadži Nirmala Devi

(Nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus)