Skip to content

Meditacija

Meditacija – tai buvimo be minčių, dvasinės tylos, ramybės būsena, kai žmogaus dėmesys yra sutelktas į vidų. Medituojant dėmesį geriausia laikyti sutelktą į viršugalvį arba širdyje.

Kas vyksta
meditacijos metu?

Meditacijos metu mūsų stuburo apačioje glūdinti pirmapradė dvasinė energija, Kundalini, pradeda kilti per visą stuburą į viršų, pereidama per kiekvieną energetinį centrą (čakrą) ir apvalydama juos. Kai Kundalini pakyla iki viršugalvio (Sahasrara čakros), įvyksta joga – jungtis su visur esančia Dieviškąja energija. Per atsivėrusį Sahasrara centrą į mus pradeda tekėti Dieviškoji energija (sanskrito kalba vadinama Paramčaitanija). Ji teka tarsi gyvybės vanduo į indą, išskalaudama jame susikaupusias negatyvumo nuosėdas ir pripildydama jį švaraus.

Meditacijos metu delnuose ir virš galvos galime jausti Kundalini „siunčiamus“ signalus (vėsą, šilumą, dilgčiojimus ir kt.) apie mūsų energetinės ir fizinės sistemos būklę. Kiekvienas organas ir jį atitinkantis energetinis centras turi savo projekcijas (atitikmenis) ant rankų ir kojų pirštų, taip pat galvos srityje. Tad neretai jau po pirmųjų meditacijų galime pradėti diagnozuoti iš pradžių savo, o vėliau ir kito žmogaus būklę.

Kokia meditacijos
nauda?

Sahadža jogos praktika efektyviai pašalina negatyvumus ir atstato čakrų bei kanalų pusiausvyrą. Medituodamas ir naudodamas tokias paprastas priemones, kaip kojų mirkymas, gulėjimas ant žemės, čakrų valymas, kiekvienas gali pajusti, kaip džiaugsmingai prasideda diena. Kai esate energetiškai stabilūs ir harmoningi, galite jausti pasitenkinimą kiekviena diena ir stebėti, kaip būdami džiaugsmingi skleidžiate džiaugsmą aplink save.

Kodėl verta pradėti medituoti dabar?

9 priežastys medituoti

Meditacija sukuria vienovės jausmą

Ji sukuria vienovės jausmą su kuriančia energija. Taip pajaučiame, kad esame neatsiejama visos kūrinijos dalis. Tie, kurie medituoja, jaučiasi tvirtai bet kokioje aplinkoje. Vienovė – nepaisant patirties, tautybės, įsitikinimų ar kalbos. Meditacija tampa galinga jungtimi. Ji sujungia žmogų su tikruoju „Aš“ ir su dvasine gyvenimo prasme.

Meditacija sutvirtina charakterį

Ji geba keisti mus švelniai ir natūraliai. Mūsų charakteris įgauna vis daugiau aromato, kai medituojame. Geriausia, kad kiti jaučia mūsų gylį ir mėgaujasi buvimu kartu. Kaskart, kai siekiame vienovės ir jungties su savo vidine dvasine energija, meditacija yra būdas tai pasiekti. Ji padeda skirtingose vietose pažadinti nuostabias mūsų savybes.

Meditacija suteikia balansą

Ji gali labai galingai bei naudingai atstatyti ir išlaikyti balansą, esant įvairioms situacijoms ir aplinkybėms. Padeda pamatyti viską iš tinkamos perspektyvos, tam nereikia intensyvaus pozityvaus ar negatyvaus mąstymo. Meditacija efektyviai nuramina mintis, suteikdama energijos pamatyti viską naujai: galimybes augti ir padaryti geriau, galimybes būti lankstiems ar tapti savo gyvenimų šeimininkais. Bet kuriuo metu meditacija suteikia jėgų ir padeda išlikti dabartyje.

Meditacija gerina aplinkinį pasaulį

Medituojantys žmonės turi ypatingą ryšį su jais supančia aplinka. Kur bebūtų ar eitų, jie skleidžia pokyčių bangas. Tai veiksmingas būdas keisti pasaulį. Visuomenės pokyčiai ir gerėjimasis vyksta dėl energijos tų, kurie medituoja ir rūpinasi savo augimu. Energija pasklinda bendruomenėms ir miestams – į įvairias vietas, palaikydama ir rūpindamasi žmonėmis.

Meditacija gerina kasdienį gyvenimą

Ji padeda entuziastingai imtis namų ruošos ir kitų kasdienių darbų. Kadangi gyvename dabartimi, galime viską atlikti geriausiai. Šeimos reikalai, santykiai ir darbai atliekami tinkamai, lengvai ir užtikrintai.

Meditacija gerina miegą ir poilsį

Ji gali pagerinti miego kokybę, nes dėl jos jaučiamės ramūs ir taikūs. Meditacija padeda atsikratyti dienos metu įgyto nuovargio ir aktyvumo. Užmiegame ramūs, negalvodami ir neplanuodami.

Meditacija padeda gerai rūpintis protu ir kūnu

Net moksliniais tyrimais įrodyta, kad meditacija turi stiprų teigiamą poveikį sveikatai visais atžvilgiais. Kai medituojame kasdien ir tai tampa neatsiejama mūsų dalimi, teigiamas meditacijos poveikis mūsų psichinei sveikatai ir gerovei tampa akivaizdus.

Meditacija suteikia jėgų

Ji neįtikėtinai padeda mokytis, suteikia gyvybingumo ir jaunatviškumo. Kaskart medituodami jaučiame stiprėjantį džiaugsmą ir užplūstančią energiją. Net nieko neveikdami jaučiamės palaimingai. Tai didžiausia meditacijos dovana. Ji teikia meilės ir taikos jausmą. Išmokstame išsivaduoti iš priklausomybių ir sąlygotumų. Taip pat nepasiduoti savo ego, viską geriau suprantant ir atjaučiant. Mėgaujamės gyvenimo žaidimu.

Meditacija padeda atrasti gyvenimo prasmę

Ji yra tas unikalus būdas, padedantis suprasti, kaip viskas veikia mumyse, kokie yra mūsų tikslai, kaip emocijos veikia mūsų charakterį, kaip nuraminti mintis. Taip pat išmokstame stebėti savo dėmesį – kur jis nukrypsta. Kasdien žingsnis po žingsnio artėjame prie savo gyvenimo prasmės. Atradimo kelią grindžiame meditacija.

Kaip medituoti namie?

Kiekvieną kartą, kai pradedate medituoti, reikia atlikti Kundalini pakėlimą ir pasidaryti bandaną (apsaugą). Taip jūs padedate savo energijai pakilti. Pakilusi iki viršugalvio, jums ji dovanoja būseną be minčių, vidinę ramybę. 

Šri Matadži pataria pirmus kartus Kundalini kelti labai lėtai. Medituodami stenkitės laikyti dėmesį virš galvos, Sahasrara čakros srityje, kur vaikystėje buvo momenėlis (minkštasis kaulas).

Kas gali praktikuoti ir kur?

Praktikuoti gali kiekvienas žmogus. Jo amžius, lytis, rasė ar tautybė nėra svarbūs. Praktikuoti gali visi tie, kurie nori pažinti save, suvokti savo vidinius bei pasaulyje vykstančius procesus.