Skip to content

Nesudėtinga visame pasaulyje paplitusi, nemokama ir visiems prieinama meditacijos teorija ir praktika. Išvertus iš sanskrito kalbos, „Saha“ reiškia „su, kartu“, „dža“ – tai, kas įgimta, „joga“ – jungtis, ryšys.


Kas ir kur gali praktikuoti?

Praktikuoti gali kiekvienas žmogus: jo amžius, lytis, rasė ar tautybė nėra svarbūs. Tereikia noro pažinti save ir suvokti viduje bei pasaulyje vykstančius procesus. Tai galima daryti bet kur: kolektyve kartu su kitais Sahadža jogais ir individualiai namie ar darbe.

Istorija pasaulyje

Sahadža joga atsirado Šri Matadži Nirmala Devi dėka. Ji yra šio unikalaus metodo pradininkė ir mokytoja. Daugelį dešimtmečių Sahadža joga plito tik dėl Jos pastangų.

Pirmiausiai Šri Matadži pradėjo žadinti Kundalini savo artimiesiems. Pamatė, kad jie keičiasi fiziškai, protiškai, taip pat dvasiškai. Taip suvokė, kad šis metodas turi galią išspręsti žmonijos problemas, ir nusprendė skleisti jį masėms.

Nuo 1970 m. Šri Matadži Nirmala Devi aktyviai keliavo po pasaulį ir mokė Sahadža jogos meditacijos. Ji įrodė savo gebėjimus, žadindama Dieviškąją energiją (Kundalini) minioms žmonių – be jokios rasinės, religinės, amžiaus ar socialinės diskriminacijos.

Žmonės, gyvendami įprastą šeimyninį ir visuomeninį gyvenimą, per Sahadža jogos meditaciją įžengė į dvasinio augimo etapą ir pasiekė visišką balansą fiziniame, emociniame, mentaliniame ir dvasiniame lygmenyje.

Dabar Sahadža joga yra plačiai paplitusi pasaulyje ir beveik visose šalyse yra Sahadža jogos centrų. Sahadža jogai organizuoja meditacijas ir seminarus, koncertus, dalyvauja bendruomenių ir miestų organizuojamuose renginiuose.

Istorija Lietuvoje

Sahadža joga Lietuvoje atsirado daugiau nei prieš trisdešimt metų, kai keli žmonės iš Lietuvos nuvyko į Sahadža jogos programą, kurioje dalyvavo Šri Matadži. Gavusiems iš Jos Dvasinę realizaciją palaipsniui kilo noras suteikti tai ir kitiems – kaip nuo uždegtos žvakės gali užsidegti ir kitos – ne viena, o tūkstančiai žvakių.

Šiuo metu Sahadža jogos centrų yra daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių, kur kiekvieną savaitę laukiami nauji žmonės, norintys išmokti medituoti ir toliau tobulinti savo meditacijos įgūdžius. Centruose organizuojami seminarai apie Sahadža jogos praktiką, jų metu galima sužinoti daugiau apie kiekvieną čakrą, Kundalini energiją, subtiliąją sistemą ir kt. Bendraujame betarpiškai, nes mūsų tikslas – glaudi, pasitikinti bendruomenė.

Taip pat veikia įkurta asociacija „Sahadža joga Lietuva“, dalyvaujame įvairių miestų šventėse, sveikatingumo renginiuose, festivaliuose,  taip pat susitarus atvykstame į įmones, švietimo įstaigas ir mokome Sahadža jogos meditacijos, padedančios nuraminti stresą bei sustiprinti dėmesio koncentraciją.