Sahadža Jogos Koncertas „50 metų, paskirtų žmonijai“

Šiemet Sahadža jogos meditacijos metodui sukanka 50 metų! Ta proga susivienijo viso pasaulio Sahadža jogai muzikantai bei atlikėjai ir kviečia visus į gyvos muzikos koncertus online.

Mėgautis koncertu „50 metų, paskirtų žmonijai“ („50 Years for Humanity“) galima tiesiog namuose! Tiesioginės transliacijos: gegužės 7,8, 9, 10 dienomis, 18−21 h – www.sahajayoga.tv

Naujienas sekite: https://www.facebook.com/events/1727150370760401/